Adwokat Anna Wręczycka - Cennik

Ceny usług Kancelarii Adwokackiej Anna Wręczycka w Częstochowie

Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie, a jego wysokość jest ważona i zależy przede wszystkim od nakładu pracy, czasu potrzebnego na obsługę prawną, wielości zagadnień, stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania, terminu realizacji zlecenia oraz innych czynników i zasad współpracy. UWAGA: Adwokat Anna Wręczycka nie podejmuje się prowadzenia spraw beznadziejnych. Zawsze przed przyjęciem sprawy do obsługi dokonuje gruntownej analizy przedmiotu zlecenia. Na tym etapie, w ramach konsultacji – oceniana jest procentowa szansa na jej wygranie, tudzież uzyskanie oczekiwanego przez zainteresowanego efektu oraz koszty związane z jej kontynuowaniem lub inicjacją postępowania. Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry, ale w wyjątkowych jedynie sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie jego części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

Wynagrodzenie adwokackie nie obejmuje kosztów wpisów sądowych, opłat administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń, etc. Minimalny koszt uzyskania konsultacji prawnej, udzielenia typowej porady prawnej jest zazwyczaj ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady.

Porady prawne online świadczone są po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Kancelarii 27 1050 1142 1000 0091 4884 2132. Prośbę o wycenę można przesłać – poza formularzem kontaktowym – na adres e-mail:
Adwokat Częstochowa, Prawnik Częstochowa, Mediator
Kwota honorarium jest kwotą netto, a to oznacza, iż należy do niej doliczyć należny podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej (VAT). Kwotę brutto, czyli wyliczone stawkę za prowadzenie sprawy powiększona o wartość podatku (23%) VAT należy przelać na numer rachunku bankowego Kancelarii. Reprezentacja na innych czynnościach jak wyjazdy, negocjacje, mediacje, obecność przy podpisywaniu umów, interwencje poza siedzibą Kancelarii rozliczane jest zazwyczaj według stawki godzinowej.