Adwokat Anna Wręczycka

Adwokat Anna Wręczycka świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz prawnych w mieście Częstochowa, okolicach i na terenie całego kraju.

Adwokat Częstochowa, Prawnik Częstochowa, Mediator
Adwokat Częstochowa, Prawnik Częstochowa, Mediator
Adwokat Częstochowa, Prawnik Częstochowa, Mediator

O mnie

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Częstochowie oraz stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie z zakresu Przygotowania pedagogicznego z językiem migowym. Aplikację adwokacką odbywałam w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywałam, między innymi w kancelariach adwokackich na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Pracowałam we własnej Kancelarii Prawniczej oraz w sądach i prokuraturach, gdzie praktykowałam od czasów studiów, a następnie w trakcie aplikacji. Po studiach prawniczych, odbyłam staż w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.

W pracy jako adwokat oraz mediator charakteryzuje mnie szeroka wiedza w przedmiocie pomocy prawnej. Swoje usługi oferuję nie tylko klientom indywidualnym lecz także w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, tak prywatnych, jak i publicznych.

Od lat świadczę pomoc prawną pro publico bono, udzielając bezpłatnych porad prawnych w czasie organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich.

Oferta kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym, to jest osobom fizycznym, jak i wszelkiego rodzaju firmom, podmiotom gospodarczym czy organizacjom. W ofercie kancelarii znajdują się w szczególności:

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Reprezentowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, sporządzenie szeregu pism i umów (jak np.: podania, prośby wnioski, odwołania, zażalenia, apelacje, kasacje, pozwy, zawezwania do próby ugodowej czy umowy cywilnoprawne).
 • zapłatę należności z tytułu zawartych kontraktów, czyli umów oraz tzw. deliktów, to jest czynów niedozwolonych,
 • dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku, rozliczenie nakładów, budowa na cudzym gruncie, zasiedzenie, uwłaszczenie,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na mieniu lub/ i na osobie (błędy, wypadki, ubezpieczenia, własność, posiadanie),
 • rozwód, alimenty na drugiego małżonka, separację, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem rodziców, dziadków, alimenty, ustalenie oraz zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za niegodnego, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • spółka cywilna: powstanie, majątek, rozliczenia, rozwiązania, zobowiązania,
 • ustalenie płci.

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE

Obejmuje pomoc prawną adwokata w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego, skazanego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego. Pełna reprezentacja na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karnego skarbowego, także podczas mediacji. Innymi słowy, reprezentacja świadczona jest od początku do końca procesu, od postępowania przygotowawczego poprzez rozpoznawcze sądowe aż do wykonawczego.

PRAWO I POSTĘPOWANIE PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • praca tymczasowa,
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • ustalenie prawa do renty lub emerytury,
 • odwołania od decyzji odmawiających,
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ponowne przeliczenia świadczeń,
 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

PRAWO GOSPODARCZE, HANDLOWE I UPADŁOŚCIOWE

 • sporządzanie umów, sprawdzanie umów negocjacje,
 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • kompleksowa, obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych,
 • łączenie, przekształcanie, podział,
 • zmiany kapitałowe spółek prawa handlowego, odpowiedzialność członków zarządu spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości: wnioski o ogłoszenie upadłości, pisma przygotowawcze i wnioski dowodowe w toku postępowania upadłościowego.

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków, podań, próśb, pism, zażaleń, odwołań, skarg na od decyzje administracyjne.

MEDIACJE

 • sądowe (skierowane z sądów),
 • umowne.

Opinie

Kiedyś, w najtrudniejszym momencie mojego życia, dobry los postawił na mojej drodze panią adwokat Annę Wręczycką. Byłam atakowana przez kilka lat (8) w sądzie przez jedną z najbliższych mi osób, która w ten sposób chciała mnie zniszczyć psychicznie i finansowo. Pani mecenas reprezentowała mnie w tym czasie, w kilku sprawach, które wygrała dla mnie i dla mojego syna. Dzięki Jej profesjonalizmowi, ogromnej wiedzy prawniczej i kompetencjom mogę powiedzieć, że dzisiaj śpię i oddycham spokojnie. Pani Anna Wręczycka była zawsze dostępna dla mnie, jak nie w kancelarii, to telefonicznie; doradzała, pocieszała, uspokajała, pilnowała terminów, pisała, wysyłała pisma i wygrywała; jest osobą bardzo konkretną, kompetentną i solidną, a co z tym idzie,skuteczną i godną polecenia. Dziękuję!!!

Danuta

5/5
Korzystałem z usług kancelarii Mecenas Wręczyckiej i to był strzał w dziesiątkę.  Pani adwokat wszystkim się zajęła, w pełni zaangażowała w moją sprawę, zrozumiała mnie i sytuację w jakiej się znalazłem i podeszła do mnie indywidualnie. Jest konkretna rzetelna, terminowa i mówi jak jest, nie ściemnia, nie kłamie. Nie boi się podejmować spraw trudnych, wymagających dużego nakładu pracy, poświęcenia większej ilości czasu, polecam każdemu szukającemu naprawdę dobrego adwokata.

Zenon

5/5

E-Porada

Adwokat Anna Wręczycka świadczy usługi prawne drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu e-porada, co obniża ich koszt i nie wymaga osobistego, bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Adwokacką, albowiem komunikacja z Adwokatem odbywa się wówczas jedynie poprzez Internet. Przedmiotem zlecenia może być sporządzenie:
  1. wniosku dowodowego
  2. pisma procesowego (pozwu, apelacji, zażalenia i innych),
  3. opinii prawnej,
  4. wzoru umowy,
  5. udzielenie konsultacji/porady prawnej.
Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie po przedstawieniu w e-mailu problemu prawnego oraz sprecyzowaniu co ma być przedmiotem zlecenia (jak np. sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej, wzoru umowy, udzielenie porady prawnej). W razie zaakceptowania zaproponowanych warunków zlecenia, Klient ma obowiązek wpłacić na konto bankowe Kancelarii honorarium adwokackie za usługę. Realizacja zamówienia wynosi do 48 godzin od daty zaksięgowania środków rachunku bankowym Kancelarii. Więcej informacji znajduje się w regulaminie usługi

Wyślij wiadomość

Kontakt